Wydajność baterii

Szybkość rozładowywania baterii  Bieżący stan baterii Bieżący poziom wydajności
2-3% zużycia Dobry lub nowy Może słuchać muzyki przez około 4,5 godziny
lub 2-godzinny telefon
Zużycie 5-10%. Przeciętny Potrafi słuchać muzyki przez około 1-2 godziny
lub 25 do 50 minut połączenia
Spożywać więcej niż 10% Zły Około 30 minut słuchania muzyki lub około 10 minut rozmowy
Lub nastąpiło rozłączenie z telefonem komórkowym